Pravidla Photo Annual Awards 2015

Účastník soutěže se zavazuje dodržovat pravidla uveřejněná v anglické verzi. Níže uvedená pravidla jsou pouze neautorizovaným překladem anglické verze.

ÚČASTNÍCI: Účastnit soutěže se může každý, kromě zaměstnanců společnosti PAA Production s.r.o.

PŘIHLÁŠENÍ FOTOGRAFIÍ:  Fotografové své fotografie mohou přihlásit  podle svého uvážení a za níže uvedený poplatek. Poplatek se vybírá z každé přihlášené fotografie. Jednotlivci mohou přihlásit libovolný počet fotografií. Autoři fotografií prohlašují, že vlastní autorská práva k zaslaným fotografiím. PAA uznává plná autorská práva a odpovědnost autorů fotografií.

POPLATEK ZA ÚČAST: 3 EUR za každou přihlášenou fotografii.

Fotografie přihlášené po 28. únoru 2015 jsou zpoplatněny částkou 5 EUR za fotografii.


Požadavky na přihlášené fotografie:

Fotografie je možné zasílat pouze ON-LINE prostřednictvím stránky www.photoannualawards.com, kde je nutné se pro soutěž zaregistrovat. Jakmile je registrace dokončena, obdržíte potvrzovací e-mail. Po přihlášení se do Photo Annual Award postupujte podle pokynů pro upload fotografií z vašeho počítače.

Do soutěže se přijímají pouze snímky ve formátu JPEG o rozměru minimálně 1.000 pixelů na své delší straně a 72 DPI.

Předložené materiály se nevracejí.

HODNOCENÍ: Přihlášené fotografie budou posuzovány na základě jejich kreativity, fotografické kvality a souladu s vyhlášeným soutěžním tématem. Výherci budou zveřejněny v květnu 2015.

OBECNÁ UJEDNÁNÍPorota vyhlásí v každé kategorii první, druhé a třetí místo a několik Čestných uznání. Porota v případě, že není dostatečné množství přihlášených fotografií, nemusí některé ceny vyhlásit. Nepeněžní výhry, včetně hlavní ceny Grand Prize Awardnelze proplatit v penězích. Vítěz Grand Prize Award musí svoji výhru využít do konce října 2015.

Všichni vítězové (První, druhé a třetí místo a speciální ceny) musí poslat pro výstavu fotografie v tiskovém rozlišení. Výstava je pro vítěze zdarma. PAA hradí veškeré náklady s tiskem a instalací. PAA osloví Honnorable Mentions ohledně výstavy. Poplatek za vystavení fotografie je 15 EUR (maximálně 4 fotografie na jedné desce o rozměru 2,5 x 1,25 metru). Výstava pro Honnorable Mentions není povinná. 

Přihlášením fotografie do soutěže uděluje soutěžící automatický souhlas se všemi podmínkami těchto výše uvedených pravidel. Soutěžící uznává právo PhotoAnnualAwards použít fotografie pro publikaci na PhotoAnnualAwards.com a na výstavách a akcích nebo reklamních aktivitách týkajících se soutěže PhotoAnnualAwards.

Soutěžní fotografie, které nejsou v souladu s pravidly uvedenými výše, budou diskvalifikovány.

PhotoAnnualAwards je plně zodpovědný za správu této soutěže a sponzoři nejsou nijak spojeni se soutěží a tedy nenesou odpovědnost za jakékoli záležitosti vyplývající ze soutěže.Remember Date!  ___   May 30, 2015  

Opening Ceremony&Wall Gallery
Teplice Spa 

 Vítězové minulých ročníků:  Obrazová galerie z vyhlašování:
ročník 2011  ročník 2011
ročník 2012 ročník 2012
ročník 2013 ročník 2013
ročník 2014 ročník 2014
ročník 2015  ročník 2015

mediální partneři

   

 
hlavní partner & sponzoři